En annan av Pantenes reklamfilmer som fått stor spridning i sociala medier. Den är från 2013, men minst lika aktuell idag.

Är du dedikerad eller självisk när du jobbar över?

https://youtu.be/-K2kfgW7708