Hoppa till innehåll

Min forskning

Jag forskar om hur proteiner och små molekyler samspelar med varandra och hur deras strukturer bidrar till deras funktioner i kroppen.

Jag är särskilt intresserad av att förstå de underliggande mekanismerna som reglerar inbindning, hämning och katalys av ligander i proteiner.

Den största delen av min arbetstid spenderar jag på molekylmodellering, simuleringar i superdatorer och dataanalys, men jag gör också en del programmering och experiment på laboratorium.

Mina bloggar

Forskare

Hur är det att vara självständig forskare på Uppsala Universitet?

Postdok

Mitt nya liv i USA som postdoktor på Stanford Universitet.

Doktorand

Den långa vägen till en doktorsexamen från Uppsala Universitet.

Pågående projekt

Elektriska fält i biomolekyler

Hur kan vi utveckla en metod som med stor nogrannhet kan förutsäga elektriska fält i biomolekyler?

Proteindesign

Går det att skapa proteiner med exakt de egenskaper vi vill ha för användning inom medicin och bioteknik?

Grönt Fluorescensprotein (GFP)

Kan vi rationellt designa ett protein så att den får precis de optimerade egenskaper vi vill ha?

Betalaktamaser, antibiotika och hämmare

Vilka mekanismer och fysikaliska egenskaper reglerar utvecklingen av antibiotikaresistens?

Alkohol-dehydrogenas i lever (LADH)

Kan vi förstå vad som påskyndar enzymatisk metalljonkatalys och göra den mer effektiv?

Avslutade projekt

COX 1 & 2

Vilka molekylära mekanismer reglerar inbindning av smärtstillande läkemedel?

NSAID

Vilka funktionella grupper påverkar potensen i smärtstillande läkemedel?

IRAP

Kan vi utveckla en ny klass av  läkemedel för att behandla Alzheimers i framtiden?

Vill du bli en del av mitt forskningslabb?

Är du i Uppsala och vill göra ett exjobb eller forskningspraktik hos mig?

Kontakta mig då genom att skicka e-post till min kemi.uu.se-mail.

Just nu tar jag inte emot doktorander, men om du är postdok med egna medel eller om du vill göra en del av ett forskningsprojekt hos mig kan du också kontakta mig genom min mail på Uppsala Universitet.

Vad för slags projekt kan man göra?

Just nu är jag mest intresserad av antibiotikaresistens och hur kunskaper om elektriska fält i de proteiner som bryter ner våra antibiotika kan bidra till att motverka antibiotikaresistensen i världen.

Om du är intresserad av programmering, modellering eller datorsimuleringar (eller alla dessa ämnen) och vill bidra till minskning av anttibiotikaresistens kan vi skapa ett projekt som passar dina intressen. Kontakta mig för mer information!

Läkemedel

Metodutveckling