Beräkningsmetoder

Modellering och fria energiberäkningar för att hitta de bästa nya läkemedlen

Framtidens Alzheimersläkemedel?

Även kallade IRAP-hämmare

Smärtstillande läkemedel

Mer om Ipren, Voltaren och Strefen