Vad har min forskning handlat om?

Till en början skulle min forskning handla om beräkningsmetoder, framförallt linjär interaktionsenergi (LIE) som används för att beräkna relativa interaktionsenergier mellan ligander och enzymer. Det enklaste sättet att föreställa sig hur det fungerar är att tänka sig ett stort lås och många olika nycklar som passar olika bra till låset. LIE kan användas för att tala om vilken av nycklarna som passar bäst i låset, vilken som är sämst och ranka de andra nycklarna däremellan.

Mitt första "lås" var proteinet Cyclooxygenas 1 och mina nycklar var de ickesteroida antiinflammatoriska läkemedlen (NSAID). De här läkemedlen är febernedsättande och lindrar smärta och är några av våra vanligaste receptfria läkemedel. Bland dem ingår Ipren, Voltaren och Strefen, samt många andra i samma läkemedelskategori.

Mitt andra lås var proteinet Cyclooxygenas 2 som är väldigt lik Cyclooxygenas 1 och mitt sista lås var IRAP som kan vara ett viktigt målprotein för framtidens Alzheimersbehandlingar.

Mer information om min forskning hittar du i min avhandling som är gratis att ladda ner från Uppsala Universitet. Klicka bara på knappen nedan så hittar du den!

Beräkningsmetoder

Modellering och fria energiberäkningar för att hitta de bästa nya läkemedlen eller framtidens material.

Smärtstillande läkemedel

Ickesteroida antiinflammatoriska läkemedel som Ipren, Voltaren och Strefen.

Framtidens Alzheimersläkemedel?

Insulinreglerade aminopeptidaser (IRAP) och deras hämmare.