Grön Fluorescensprotein (GFP)

Kan vi designa ett protein så att den kan användas i klinisk diagnostik?

Alkoholdehydrogenas i lever (LADH)

Hur fungerar metalljonkatalys i enzymer och kan vi göra den mer effektiv?

TEM beta-laktamas & antibiotika

Vilka molekylära mekanismer och fysikaliska egenskaper reglerar antibiotikaresistens?

Cyklooxygenaser (COX) & NSAID

Vilka molekylära mekanismer påverkar potensen i smärtstillande läkemedel?

Vilka molekylära mekanismer påverkar potensen i smärtstillande läkemedel?

Vad forskade jag på som doktorand?

Till en början skulle min forskning handla om beräkningsmetoder, framförallt linjär interaktionsenergi (LIE) som används för att beräkna relativa interaktionsenergier mellan ligander och enzymer. Det enklaste sättet att föreställa sig hur det fungerar är att tänka sig ett stort lås och många olika nycklar som passar olika bra till låset. LIE kan användas för att tala om vilken av nycklarna som passar bäst i låset, vilken som är sämst och ranka de andra nycklarna däremellan.

Mitt första "lås" var proteinet Cyclooxygenas 1 och mina nycklar var de ickesteroida antiinflammatoriska läkemedlen (NSAID). De här läkemedlen är febernedsättande och lindrar smärta och är några av våra vanligaste receptfria läkemedel. Bland dem ingår Ipren, Voltaren och Strefen, samt många andra i samma läkemedelskategori.

Mitt andra lås var proteinet Cyclooxygenas 2 som är väldigt lik Cyclooxygenas 1 och mitt sista lås var IRAP som kan vara ett viktigt målprotein för framtidens Alzheimersbehandlingar.

Allteftersom forskningen fortskred gick jag över från att bara försöka förstå vilka NSAID som passade bäst i mina målproteiner till att försöka förstå de molekylära mekanismerna som leder till att de blir bra läkemedel. Jag försökte förstå och modellera hur det går till när ett läkemedel binder till dessa proteiner. Varför är vissa läkemedel bättre än andra?

Vad ledde forskningen till?

Min forskning har lett till att man nu förstår de molekylära mekanismerna bättre när det gäller NSAID-läkemedlens bindning till sina målprotein. Detta kan i sin tur leda till att vi i framtiden kommer kunna designa bättre läkemedel som är mer effektiva och som har färre biverkningar jämfört med dagens febernedsättande och smärtstillande läkemedel.

Om du vill veta mer om min forskning kan du läsa min avhandling som är gratis att ladda ner från Uppsala Universitet. Klicka bara på knappen nedan så hittar du den!

Beräkningsmetoder & datorsimuleringar

Hur gör man för att hitta nya läkemedel eller framtidens material med ny teknologi?

Smärtstillande läkemedel

Ickesteroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) som Ipren & Voltaren.

Framtidens Alzheimersläkemedel

Insulinreglerade aminopeptidaser (IRAP) och deras hämmare skulle kunna vara lösningen.