Efter-födsel-abort eller innan-födsel-barnamord?

Det finns många åsikter om abort. Människor har i alla tider vänt och vridit på frågan och frågeställningen. Människor som är för abort hänvisar till kvinnans rätt till sin egen kropp medan människor som är emot abort hänvisar till fostrets rätt till ett liv. De som förespråkar abort talar ofta i termer av ”oönskade barn”, föräldrar som ”inte klarar av eller vill” ta hand om det, eller, om barnet misstänks ha någon sjukdom, ”kostnaden för samhället” då barnet föds.

De som är emot abort resonerar i etiska termer- att ett liv är mer eller mindre heligt, att ingen har rätt att ta någon annans liv, att varje liv har en mening, att ett liv för med sig värden som inte kan mätas i pengar, osv osv. Mycket av abortmotståndarnas argument har ofta baserats på ren filosofisk eller religiös grund.

Men nu verkar det som att även filosoferna har bytt sida. I en artikel i Journal of Medical Ethics som refereras i en artikel i The Telegraph resonerar författarna på omvänt sätt. De anser att eftersom det är rätt att göra abort är det även rätt att döda nyfödda barn. Enligt deras resonemang skulle föräldrar i sådana fall kunna bestämma att en nyfödd skulle kunna dödas om det upptäcks att barnet har någon sjukdom eller medfödd defekt, vilket är att jämställa med medicinska skäl till aborter. Vidare skulle man även kunna döda den nyfödda om det är så att det inte är önskvärt av andra anledningar, på samma villkor som aborter kan utföras.

Slutsatsen i artikeln är enligt följande:

“what we call ‘after-birth abortion’ (killing a newborn) should be permissible in all the cases where abortion is, including cases where the newborn is not disabled”.

(Vad vi kallar för efter-födsel-abort (att döda en nyfödd) borde vara tillåtet i alla fall där abort är tillåtet, inklusive fall där den nyfödda inte är handikappad.)

 

Etiketter:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.