Jag har väntat med spänning på resultatet av högskoleprovet jag gjorde förra månaden. Idag var det äntligen möjligt att få se de riktiga resultaten. Och visst. 2.00! *Lycklig*

Vid detta provtillfälle var det totalt 63 av 76 483 (!) personer som fick meritvärdet 2.00 (dvs 0.08%).