Vi är alla unika, men ändå försöker vi ständigt vara som alla andra. Vi försöker att smälta in i gruppen, men vad är egentligen en grupp om inte en samling unika individer?

Våga vara dig själv och bli bäst på det du vill!