Kronfågels kyckling inte Halalslaktade

Kronfågel har ryktats ha Halalslakt av en del av sina kycklingar. En talesperson för företaget förnekar nu att företaget någonsin har slaktar sina kycklingar på ett sätt som gör deras kycklingar tillåtna att äta för muslimer.

För muslimer är det inte tillåtet (haram) att äta någon del av ett annars tillåtet djur (såsom kor , kycklingar eller får) om det inte är slaktat enligt islamisk lag. Vissa djur (som grisar) är inte tillåtna att äta även om man skulle slakta dem enligt islamisk lag.

Ryktesbildning

Efter flertalet artiklar i bland annat SVT-Sydnytt och rapporter från Sveriges Radio P4 i juni och juli 2005 har rykten cirkulerat om att Kronfågels kyckling är Halal, men att företaget inte har halal-märkt sina förpackningar pga den häftiga protestström som utlöstes efter den första artikelns publicering.

Den 21 juni 2005 kunde man på SVT läsa om att Kronfågel tänkte börja halalslakta alla sina kycklingar i Kristianstad från och med den 1 juli samma år. Detta skulle enligt beräkningarna fördubbla exporten av kycklingar, utan att företaget behövde investera särskilt mycket. De enda förändringarna skulle vara att flytta på maskinerna och anställa en muslim att övervaka processen.

I juli 2005 berättade företaget att de hade beslutat att slakta halal. Kronfågels koncernchef Ernst F Mittag uppgav att många människor hade blivit upprörda och hört av sig till företaget efter att man annonserat att halalslakt skulle ske på företaget.

Trots detta har ryktena funnits kvar.

Har aldrig slaktat halal

Efter att ha kontaktat Kronfågel fick vi ett uttalande enligt följande:

”Varumärket ”Kronfågel” består av enbart svensk råvara och produceras på Kronfågels anläggningar i Kristianstad och Valla. Kronfågel slaktar inte halal. Därför finner konsumenten ingen märkning av Halal på Kronfågels produkter” … ”Varumärket Kronfågel har aldrig slaktat halal och vi planerar heller inte att göra det i framtiden. ”

Vad säger Koranen?

Förbjudet för er är kött av självdöda djur och blod och svinkött och sådant [kött] som har slaktats i ett annat namn än Guds; [vidare kött av] djur som strypts eller kvävts eller dödats genom ett hårt slag eller [som] fallit utför ett stup eller stångats ihjäl eller rivits av ett rovdjur – om ni inte har slaktat djuret på föreskrivet sätt [medan det var vid liv] – och djur som slaktats på hedniska offeraltare. (Koranen, Al-Maidah, vers 3)

Ät av allt det som Guds namn har uttalats över, om ni tror på Hans budskap.

Varför skulle ni inte äta det som Guds namn har uttalats över, sedan ni fått klart besked om vad Han förbjudit [och som ni inte får röra] annat än i ett nödläge? Många [människor] vilseleder [andra] med vad de i sin okunnighet tror vara rätt eller orätt. Din Herre vet bäst vilka de är som överträder [Hans bud].

Och ät inte av det som Guds namn inte har uttalats över; då trotsar ni Gud. De onda krafterna intalar sina nära vänner [bland människorna] att ingå i diskussion med er [om detta]; men om ni gör dem till viljes har ni helt visst blivit sådana som sätter medhjälpare vid Guds sida.

(Koranen, Surah Al-Anam, vers 118, 119, 121).

Faktaruta HalalslaktDet är inte tillåtet att äta kött slaktat av zoroastrier, någon som har lämnat Islam, en avgudadyrkare, eller någon annan som inte är muslim, jude eller kristen.

 

  1. För att ett djur ska räknas som korrekt slaktad ska både luftstrupen och matstrupen skäras av.
  2. Det är inte nödvändigt att skära av de karotida artärerna (rött på bilden) som finns på båda sidor om luftstrupen, men det rekommenderas.
  3. Om luftstrupen skärs av men inte matstrupen (eller omvänt) och djuret dör räknas det som ett oslaktat dött djur och blir förbjudet att äta.
  4. Det är en stor synd att skära bakifrån nacken tills man har skurit av luft-och matstrupe på grund av det onödiga lidandet detta orsakar djuret.
  5. Att hugga av huvudet från kycklingar med en yxa är anstötligt.
  6. Slaktaren rekommenderas att vässa sin kniv, skära snabbt och inte förlänga slaktningen så att han behöver skära två gånger. Om detta ändå sker, och djuret redan är dött från det första försöket, räknas djuret som ett oslaktat dött djur och blir förbjuden att äta. Den avgörande faktorn är huruvida djuret fortfarande lever när man skär på det korrekta sättet.
  7. Det är obligatoriskt för de som följer Hanafi-skolan att Allah nämns vid slakten (genom att exempelvis säga Bismillah). Detta är rekommenderat* för de som inte följer Hanafi.
  8. Det är rekommenderat att djuret är vänt mot Mecka när det ska slaktas.
  9. Det är rekommenderat att prisa Profeten vid slakt.

* Att något är rekommenderat innebär att obligatoriet inte är absolut. Om en person glömmer är köttet ändå tillåtet att äta. Görs det med flit blir det dock inte tillåtet att äta. (red.anm)

Källa: taget och fritt översatt från Reliance of the Traveller- A Classic Manual of Islamic Sacred Law (‘Umdat al-Salik wa ‘uddat al-nasik), s.354-365

(Ahmad ibn Naqib al-Misri, översatt till engelska av Nuh Ha Mim Keller)

 

Leave a Reply

%d bloggare gillar detta: