Creating the veryColorful Theme

Starting from the _s template generated at underscores.me (using the name pinkIt) I made the following modifications to get the theme the way I wanted it:

functions.php:

  • Added support for a 2nd sidebar
  • Added support for all available post-types

header.php:

  • Removed the navigation bar

sidebar.php:

  • Added the dynamic navigation bar as the first module on the left sidebar (before the dynamic widget area)
  • Added the 2nd sidebar (#tertiary)

style.css:

  • Added a background image in the body section
  • Added layout styling for sidebar-content-sidebar copied from the layouts folder (included with the generated theme)
  • Changed the font color to white
  • Changed a:visited to cyan

 

Tema: Black & White

Detta tema är helt svart-vitt med grå länkar och ljusgrå bakgrund i blockquote-rutorna.

Framsidan har två kolumner med ”förinstallerade” rubriker och drar automatiskt artikelrubrikerna så att man får en översikt av sidans innehåll. Framsidan har även en ”sidebar” på höger sida som är ”widget-ready”. Det går alltså att ändra i den med hjälp av widget-sidan i admin-panelen.

Artikel-sidorna har bara en kolumn och en ”sidebar” på höger sida som föreslår andra artiklar inom samma kategori.

Tema: Organization

Organization är ett tema med en sidebar som dyker upp på förstasidan och kategorisidorna. Enskilda posts har en annan typ av sidebar med information om andra posts i samma kategori.

Tema: Personal Blog

Personal Blog är ett tema med en kolumn och en “sidebar” på framsidan. Man kan trixa så att man bara ser vissa eller alla kategorier på framsidan. Egentligen finns det tre ”sidebars” på framsidan- en i toppen, en i övre vänstra hörnet och en till vänster och dessa kan man modifiera helt själv genom att dra och släppa widgets i admin-panelen.

När man klickar på en artikel eller en sida kommer innehållet att synas i det stora fältet.

I kategori/ämnesvyn får man god översikt av de olika subkategorier som finns inom varje ämne. Olika kategorier kan även få olika färgteman. Inbyggda teman är rosa, grönt, orange och lila. Ämnesvyn kan också personaliseras eftersom varje ämne kan få sin egen ”sidebar” på vänster sida, så olika ämnen kan ha olika innehåll.

Framsida

 

Tema: Academy

Academy är ett grönt och vitt tema med 3 kolumner och en ”sidebar” på framsidan. Temat är utvecklat för sidor med många olika kategorier och stort innehåll.

När man klickar på en artikel så dyker det upp två “sidebars”, en på varje sida. Dessa kan modifieras genom att dra och släppa widgetar i admin-panelen. Även “sidor” (Pages) visas på detta sätt.

Slutligen så kan man i kategori/ämnesvyn få god översikt av de artiklar som finns inom ett ämne med korta utdrag i två kolumner.

Framsidan

Tema: Portfolio

Portfolio är ett tema med 3 kolumner och en ”sidebar” på framsidan. Man kan trixa så att man bara ser vissa eller alla kategorier på framsidan. Tanken är att framsidan ska ge en omedelbar överblick av innehållet. Temat är utvecklat för bildrika sidor och alla artiklar ska ha minst en bild.

När man klickar på en artikel så blir det två kolumner- en med innehållet och en ”sidebar” på höger sida.

I kategori/ämnesvyn får man god översikt av de artiklar som finns inom ett ämne då det endast är rubrikerna och en bild som visas per artikel. Kategorivyn har två ”sidebars”, en på varje sida. Dessa kan enkelt ändras genom att dra och släppa widgets i admin-panelen.

Framsidan