Problem med kommentering

Jag installerade en plugin på den här siten för över ett år sedan som hjälpte mig att bli av med alla spam-kommentarer. Jag brukade få hundratals spamkommentarer varje dag, men efter installationen slapp jag rensa både inbox och spamkommentarer här på siten. Problemet var bara att alla andra som har försökt att kommentera inte har kunnat göra det. Felmeddelanden har dykt upp och jag har aldrig fått se meddelandet innan det tagits bort.

Men nu ska det vara åtgärdat. Jag har installerat en annan plugin och testat kommenteringsfunktionen så jag vet att meddelanden inte automatiskt tas bort. Det återstår dock att se hur många spam-meddelanden jag kommer att behöva rensa varje dag :).

Gör mig glad! Kommentera! 😀

Tema: Black & White

Detta tema är helt svart-vitt med grå länkar och ljusgrå bakgrund i blockquote-rutorna.

Framsidan har två kolumner med ”förinstallerade” rubriker och drar automatiskt artikelrubrikerna så att man får en översikt av sidans innehåll. Framsidan har även en ”sidebar” på höger sida som är ”widget-ready”. Det går alltså att ändra i den med hjälp av widget-sidan i admin-panelen.

Artikel-sidorna har bara en kolumn och en ”sidebar” på höger sida som föreslår andra artiklar inom samma kategori.

Hur gör man snygga rutor i WordPress?

Ibland när man surfar på olika sidor med diverse koder ser man att de oftast hamnar innanför en ruta som ofta sticker ut lite från övrig text.

Här är ett exempel på en ruta!

Det är ganska enkelt att tillverka sådana rutor om man använder WordPress. I mitt fall har jag gått in och ändrat i style.css:

blockquote {
border: 3px dotted brown;
background-color: #FAEFFB;
margin:15px 30px 0 10px;
padding-left:20px;
}

Självklart kan man ändra bakgrundsfärgen och linjefärg och typ till vad man själv önskar så att det passar med ens egna tema.

Ändra förinställda bildstorlekar i WordPress

Standardstorlekarna i WP är enligt:

  • Thumbnail: 150 x 150 px
  • Normal: Max 300 x 300 px
  • Large: Max 1024 x 1024 px

Om man har ett tema som är ganska smalt så kanske man vill ändra dessa standardstorlekar till något mer praktiskt. Detta görs enkelt genom att gå in i Settings-Media och ändra i Media Settings.

 

Custom Background-meny i WP 3.0+

Det är mycket enkelt att lägga till funktionen Custom Background. Det enda man behöver göra är att gå in i sin functions.php-fil och lägga till följande :

<?php add_custom_background(); ?>

Resultatet blir enligt följande:

Custom Headers-meny i WP 3.0+

I det nyaste inbyggda WP-temat Twentyeleven finns det många trevliga funktioner man kan inkorporera i sina egna teman om man tycker om att skapa sådana. I denna post kommer jag gå igenom hur man skapar en egen ”Headers”-meny i sin Dashboard.

Det hela är faktiskt väldigt enkelt och kräver endast tillgång till filerna

  • functions.php
  • header.php

Börja med att öppna header.php och titta efter var du vill placera din banner. Klistra därefter in följande i din fil:

<?php
// Check if this is a post or page, if it has a thumbnail, and if it’s a big one
if ( is_singular() &&
has_post_thumbnail( $post->ID ) &&
( /* $src, $width, $height */ $image = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id( $post->ID ), ‘post-thumbnail’) ) &&
$image[1] >= HEADER_IMAGE_WIDTH ) :
// We have a new header image!
echo get_the_post_thumbnail( $post->ID, ‘post-thumbnail’ );
else : ?>
<a href=”http://dinwebadress” ><img src=”<?php header_image(); ?>” width=”<?php echo HEADER_IMAGE_WIDTH; ?>” height=”<?php echo HEADER_IMAGE_HEIGHT; ?>” alt=”” /></a>
<?php endif; ?>

Om du inte vill att din banner ska vara klickbar så kan du ta bort de blå delarna. Glöm inte att byta ut adressen!

Sedan över till functions.php där du klistrar in följande:

<?php
/** Tell WordPress to run yourtheme_setup() when the ‘after_setup_theme’ hook is run. */
add_action( ‘after_setup_theme’, ‘yourtheme_setup’ );

if ( ! function_exists(‘yourtheme_setup’) ):
/**
* @uses add_custom_image_header() To add support for a custom header.
* @uses register_default_headers() To register the default custom header images provided with the theme.
*
* @since 3.0.0
*/
function yourtheme_setup() {

// This theme uses post thumbnails
add_theme_support( ‘post-thumbnails’ );

// Your changeable header business starts here
define( ‘HEADER_TEXTCOLOR’, ” );
// No CSS, just IMG call. The %s is a placeholder for the theme template directory URI.
define( ‘HEADER_IMAGE’, ‘%s/images/headers/forestfloor.jpg‘ );

// The height and width of your custom header. You can hook into the theme’s own filters to change these values.
// Add a filter to yourtheme_header_image_width and yourtheme_header_image_height to change these values.
define( ‘HEADER_IMAGE_WIDTH’, apply_filters( ‘yourtheme_header_image_width’, 940 ) );
define( ‘HEADER_IMAGE_HEIGHT’, apply_filters( ‘yourtheme_header_image_height’, 198 ) );

// We’ll be using post thumbnails for custom header images on posts and pages.
// We want them to be 940 pixels wide by 198 pixels tall (larger images will be auto-cropped to fit).
set_post_thumbnail_size( HEADER_IMAGE_WIDTH, HEADER_IMAGE_HEIGHT, true );

// Don’t support text inside the header image.
define( ‘NO_HEADER_TEXT’, true );

// Add a way for the custom header to be styled in the admin panel that controls
// custom headers. See yourtheme_admin_header_style(), below.
add_custom_image_header( ”, ‘yourtheme_admin_header_style’ );

// … and thus ends the changeable header business.

// Default custom headers packaged with the theme. %s is a placeholder for the theme template directory URI.
register_default_headers( array (
‘berries’ => array (
‘url’ => ‘%s/images/headers/berries.jpg’,
‘thumbnail_url’ => ‘%s/images/headers/berries-thumbnail.jpg’,
‘description’ => __( ‘Berries’, ‘yourtheme’ )
),
‘cherryblossom’ => array (
‘url’ => ‘%s/images/headers/cherryblossoms.jpg’,
‘thumbnail_url’ => ‘%s/images/headers/cherryblossoms-thumbnail.jpg’,
‘description’ => __( ‘Cherry Blossoms’, ‘yourtheme’ )
),
‘concave’ => array (
‘url’ => ‘%s/images/headers/concave.jpg’,
‘thumbnail_url’ => ‘%s/images/headers/concave-thumbnail.jpg’,
‘description’ => __( ‘Concave’, ‘yourtheme’ )
),
‘fern’ => array (
‘url’ => ‘%s/images/headers/fern.jpg’,
‘thumbnail_url’ => ‘%s/images/headers/fern-thumbnail.jpg’,
‘description’ => __( ‘Fern’, ‘yourtheme’ )
),
‘forestfloor’ => array (
‘url’ => ‘%s/images/headers/forestfloor.jpg’,
‘thumbnail_url’ => ‘%s/images/headers/forestfloor-thumbnail.jpg’,
‘description’ => __( ‘Forest Floor’, ‘yourtheme’ )
),
‘inkwell’ => array (
‘url’ => ‘%s/images/headers/inkwell.jpg’,
‘thumbnail_url’ => ‘%s/images/headers/inkwell-thumbnail.jpg’,
‘description’ => __( ‘Inkwell’, ‘yourtheme’ )
),
‘path’ => array (
‘url’ => ‘%s/images/headers/path.jpg’,
‘thumbnail_url’ => ‘%s/images/headers/path-thumbnail.jpg’,
‘description’ => __( ‘Path’, ‘yourtheme’ )
),
‘sunset’ => array (
‘url’ => ‘%s/images/headers/sunset.jpg’,
‘thumbnail_url’ => ‘%s/images/headers/sunset-thumbnail.jpg’,
‘description’ => __( ‘Sunset’, ‘yourtheme’ )
)
) );
}
endif;

if ( ! function_exists( ‘yourtheme_admin_header_style’ ) ) :
/**
* Styles the header image displayed on the Appearance > Header admin panel.
*
* Referenced via add_custom_image_header() in yourtheme_setup().
*
* @since 3.0.0
*/
function yourtheme_admin_header_style() {
?>
<style type=”text/css”>
#headimg {
height: <?php echo HEADER_IMAGE_HEIGHT; ?>px;
width: <?php echo HEADER_IMAGE_WIDTH; ?>px;
}
#headimg h1, #headimg #desc {
display: none;
}
</style>
<?php
}
endif;
?>

Ändra på sådant som är markerat i rött så att det passar ditt tema. Svårare är det faktiskt inte!

Tema: Organization

Organization är ett tema med en sidebar som dyker upp på förstasidan och kategorisidorna. Enskilda posts har en annan typ av sidebar med information om andra posts i samma kategori.

Tema: Personal Blog

Personal Blog är ett tema med en kolumn och en “sidebar” på framsidan. Man kan trixa så att man bara ser vissa eller alla kategorier på framsidan. Egentligen finns det tre ”sidebars” på framsidan- en i toppen, en i övre vänstra hörnet och en till vänster och dessa kan man modifiera helt själv genom att dra och släppa widgets i admin-panelen.

När man klickar på en artikel eller en sida kommer innehållet att synas i det stora fältet.

I kategori/ämnesvyn får man god översikt av de olika subkategorier som finns inom varje ämne. Olika kategorier kan även få olika färgteman. Inbyggda teman är rosa, grönt, orange och lila. Ämnesvyn kan också personaliseras eftersom varje ämne kan få sin egen ”sidebar” på vänster sida, så olika ämnen kan ha olika innehåll.

Framsida

 

Tema: Academy

Academy är ett grönt och vitt tema med 3 kolumner och en ”sidebar” på framsidan. Temat är utvecklat för sidor med många olika kategorier och stort innehåll.

När man klickar på en artikel så dyker det upp två “sidebars”, en på varje sida. Dessa kan modifieras genom att dra och släppa widgetar i admin-panelen. Även “sidor” (Pages) visas på detta sätt.

Slutligen så kan man i kategori/ämnesvyn få god översikt av de artiklar som finns inom ett ämne med korta utdrag i två kolumner.

Framsidan

Tema: Portfolio

Portfolio är ett tema med 3 kolumner och en ”sidebar” på framsidan. Man kan trixa så att man bara ser vissa eller alla kategorier på framsidan. Tanken är att framsidan ska ge en omedelbar överblick av innehållet. Temat är utvecklat för bildrika sidor och alla artiklar ska ha minst en bild.

När man klickar på en artikel så blir det två kolumner- en med innehållet och en ”sidebar” på höger sida.

I kategori/ämnesvyn får man god översikt av de artiklar som finns inom ett ämne då det endast är rubrikerna och en bild som visas per artikel. Kategorivyn har två ”sidebars”, en på varje sida. Dessa kan enkelt ändras genom att dra och släppa widgets i admin-panelen.

Framsidan

Theme Development

Jag har lekt en hel del med WordPressteman förut eftersom hela min site är uppbyggd i WP. Tidigare har jag mest tagit redan färdiga teman och sedan anpassat med bilder, bakgrund, osv, men nu har jag börjat utveckla mina egna teman. Det nuvarande temat är ett resultat av detta och det är mitt första helt egentillverkade tema. Feedback vore jättekul!

Eftersom jag gillar att programmera så kommer jag fortsätta att bygga teman för skojs skull, men det blir en hobby snarare än något jag sysslar med hela dagarna. Jag bygger gärna ett tema som du kan använda till din blogg om förutsättningarna är rätt och jag känner att jag har tid och orkar.