Läkarstudent

Första veckan på läkarprogrammets termin 2

Jag har precis blivit antagen till läkarprogrammet i Uppsala, men eftersom jag känner igen mycket av det som man går igenom de första två terminerna har jag ansökt om tillgodoräknande av delar av kurserna. Tanken är då att jag sedan ska kunna parallelläsa de första två terminerna T1 och T2.